Met gebundelde kracht

Gezond Sporten, het Centrum Ethiek in de Sport en het Risicovechtsportplatform Vlaanderen bundelen de krachten om aan de slag te gaan rond overkoepelende thema’s. Een samenwerking rond impact op het hoofd staat als eerste op de agenda. Samen vormen ze het projectteam en nemen ze projectuitwerking voor hun rekening

Over het project

Centrum Ethiek in de Sport

Centrum Ethiek in de Sport (ICES)  heeft jarenlange ervaring met kennisopbouw en kennisdeling rond ethische thema’s in de sport zoals grensoverschrijdend gedrag, fair play en integriteit. Voor ICES is het van cruciaal belang dat sport in een ethische en veilige omgeving door iedereen kan beoefend worden. ICES stelt dat de fysieke en psychische integriteit van de sporter steeds centraal moet gesteld worden, los van prestatiedruk of andere sportieve belangen.
 

 

ICES is vertegenwoordigd in de stuurgroep en de klankbordgroep en zal op die manier de ethische aspecten betreffende ‘impact op het hoofd’ opvolgen en ondersteuning bieden waar nodig.        

www.ethischsporten.be

Gezond Sporten

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Als vereniging die zich professioneel inzet voor gezond sporten, is het de taak van Gezond Sporten om verder in te zetten op de sensibilisering van de sector over de mogelijke negatieve gevolgen van impact op het hoofd en anderzijds mee advies en vorm te geven aan een eenduidig beleid vanuit de overheid.
 

Gezond Sporten is vertegenwoordigd in de stuurgroep en de klankbordgroep en zal op die manier de medische aspecten betreffende ‘impact op het hoofd’ opvolgen en ondersteuning bieden waar nodig. 

www.gezondsporten.be

Vechtsport platform

Het Vechtsportplatform Vlaanderen (VSP) richt zich naar risicovechtsporten. Het is een aanspreek-, kennis- en ondersteuningscentrum bij iedereen die betrokken is bij risicovechtsporten. Risicovechtsporten worden gedefinieerd als die sporten waarbij het toegelaten is specifieke technieken te gebruiken die de fysieke of psychische integriteit van de tegenstander kunnen verminderen. Vechtsporten waarbij er beloond wordt voor het knock-out slaan of trappen van de tegenstander zijn hiervan een heel duidelijk voorbeeld.
 

Het VSP is vertegenwoordigd in de klankbordgroep en de stuurgroep en zal op die manier de specifieke aspecten aangaande impact op het hoofd in risicovechtsporten opvolgen en ondersteuning bieden waar nodig. 

www.vechtsportplatform.be

Cartoon hersenschudding.png

Projectdoelstellingen

De hoofddoelstelling: sportfederaties ondersteunen in hun missie om sport op een medisch en ethisch verantwoorde manier aan te bieden, en dit dan specifiek rond het thema van impact op het hoofd tijdens die sportbeoefening. Hierbij willen we met de sportsector twee pistes verkennen.

  • We zetten in eerste instantie in op hoe correct reageren; onder welke omstandigheden moet er ingegrepen worden, hoe herken je die situaties en hoe grijp je dan concreet in? Op naar meer inzicht en een onderbouwde, gestandaardiseerde reactie dus!

  • Een tweede piste verkent mogelijkheden naar preventie toe; zijn er zaken die we kunnen ondernemen om het risico op een hoofdimpact in een specifieke sport te verkleinen?

We bekijken het samen, sportoverkoepelend als ook per sport apart, en combineren sportspecifieke en paramedische expertise om tot toepasbare, relevante resultaten te komen. En dit zowel voor de sporters op het veld, als de trainers en coaches, federatiemedewerkers en beleidsmakers.

Sluiten