Sport Slim. Bescherm je hoofd.

‘Sport slim. Bescherm je hoofd.’ is een sporttakoverkoepelende sensibiliseringscampagne in samenwerking met tien Vlaamse sportfederaties. Doel is het belang van gebruik van sportspecifieke hoofdbescherming in de picture te zetten. Wordt er hoofdbescherming voorzien in jouw sport(club)? Dan is daar een goede reden voor. Durft die helm of ander type hoofdbescherming al eens aan de kant te blijven liggen? Het is aan de hele sportsector om voor veilig en verantwoord sporten te gaan. Coaches, trainers, sporters, gebruik je hoofdbescherming en spreek elkaar hierop aan. Samen slim sporten, bescherm je hoofd.

Realisaties

Reactieve richtlijnen

Wat moet je doen als een sporter een hoofdimpact te verwerken krijgt en je bent niet zeker of dit een onschuldige impact was of niet? Geen eenvoudige vraag maar wij helpen je met deze richtlijn verder!

Reageren bij een hoofdimpact

Op basis van bestaande adviezen werkten we met onze expertengroep onderstaande richtlijn uit. Hierbij maken we een onderscheid tussen het herkennen van een mogelijke hersenschudding of een andere (ernstiger) hersenletsel enerzijds en het verantwoord hervatten van sport na een gediagnosticeerde hersenschudding.

  

Download de poster

Hoofdimpact_Poster_A2.png

Engagementsverklaring

Op 17 november 2022 ondertekenden 17 sportfederaties een engagementsverklaring om het belang van de bescherming van de fysieke en psychische integriteit van sporters met betrekking tot de mogelijke schadelijke gevolgen van impact op het hoofd voortaan meer onder de aandacht te brengen binnen het beleid.

Engagementsverklaring groepsfoto.jpg

17.11.2022

Met deze engagementsverklaring geeft de federatie en het federatiebestuur het volgende aan;
  • Te streven naar een beter inzicht in de thematiek van impact op het hoofd tijdens het sporten en de daaruit mogelijks voortvloeiende gevolgen, waaronder de sportgerelateerde hersenschudding.
  • In te zetten op het verspreiden van dit inzicht en op bewustwording binnen de clubs, waarbij via het informeren en sensibiliseren van de sportomkadering ook het informeren en sensibiliseren van de sporter wordt nagestreefd.
  • De implementatie van kordate, onderbouwde en uniforme curatieve strategieën te ondersteunen en te promoten bij alle betrokkenen. De fysieke en psychische integriteit van de sporter wordt door de sportomkadering steeds centraal geplaatst waarbij dit altijd prioriteit heeft op de sportieve prestatie.
  • Indien van toepassing, mee na te willen denken over mogelijke manieren of acties om de sportspecifieke risico’s van impact op het hoofd maximaal te beperken.

Engagementsverklaring IOHH goedgekeurd door deze federaties 24112022

Sluiten