Impact op het hoofd klankbordgroep

Sportfederatiemedewerkers en (para)medici vormen samen de klankbordgroep, hét kloppend hart van dit project. Zo wordt het project door de kennis en ervaringen van op het sportveld, gecombineerd met paramedische expertise in de thematiek, van onderuit vormgegeven.

Klankbordgroep

18

sportfederaties

stapten reeds in en we verwelkomen nog regelmatig nieuwe federaties.

14

(Para)medici

vormen samen onze expertengroep. Met hun expertise als neurochirurg, (sport)arts, osteopaat of sportpsycholoog bieden zij ondersteuning bij het project.

4

klankbordgroep vergaderingen

gaven reeds een beter zicht op de stand van zaken, de behoeften en de uitdagingen in de sector, hetgeen de volgende stappen in het project bepaalden.

Sportfederatie Partners

Expertengroep

 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Sportarts

  Joris De Win

 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

 • Sportarts

  Katja Van Oostveldt

 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

 • Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Sportarts

  Rik De Kinderen

 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

Sluiten