Impact op het hoofd klankbordgroep

Sportfederatiemedewerkers en (para)medici vormen samen de klankbordgroep, hét kloppend hart van dit project. Zo wordt het project door de kennis en ervaringen van op het sportveld, gecombineerd met paramedische expertise in de thematiek, van onderuit vormgegeven.

Klankbordgroep

18

sportfederaties

stapten reeds in en we verwelkomen nog regelmatig nieuwe federaties.

14

(Para)medici

vormen samen onze expertengroep. Met hun expertise als neurochirurg, (sport)arts, osteopaat of sportpsycholoog bieden zij ondersteuning bij het project.

6

klankbordgroep vergaderingen

gaven reeds een beter zicht op de stand van zaken, de behoeften en de uitdagingen in de sector, hetgeen de volgende stappen in het project bepaalden.

Sportfederatie Partners

Expertengroep

 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Sportarts

  Joris De Win

 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

 • Sportarts

  Rik De Kinderen

 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

 • Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Sportarts

  Katja Van Oostveldt

 • Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

Sluiten